تنها صنعت موفق اقتصاد مقاومتی

23 May
 اگر فکرش رو بکنیم تنها صنعت ایرانی که در زمان “اقتصاد مقاومتی” تحریم و پسا تحریم از تمام صنعت ها بیشتر پیشرفت و شکوفا کرد, صنعت فیلم سازی ایران بود. 
 

همون صنعتی که مروجان محافظه کار اقتصاد مقاومتی سعی میکنند دست آوردهای چشمگیرش  رو در خارج مسخره یا کوچیک کنند.

در هیچ جای دنیا مردم صف نخواهند کشید برای خرید خودرو “پراید” کره ای الاصل یا سانتریفوژ های پاکستانی الاصل که در ایران تولید شدند.

ولی برای خرید بلیط فیلمهای ایرانی چرا.  
%d bloggers like this: