اسناد برقراری ارتباط ایت الله خمینی با آمریکا فاش شد. با عرض تبریک به…