نفوذ اقتصاد مقاومتی به اسرائیل

5 Jun

بند و بساطت را جمع کن آقای نتانیاهو : از اقتصاد مقاومتی شکست خوردیم

🙂

"نفوذ" اقتصاد مقاومتی به اسرائیل 🙂

A post shared by Meir Javedanfar مئیر جاودانفر (@meirja) on

%d bloggers like this: