هدیه چهارصد میلیون دلاری برای دانشگاه اسرائیلی- ایکاش برای ایران

خانواده هوارد مارکوس و همسرش که کلیمی آمریکایی هستند اخیرا۴۰۰ میلیون دلار به یک دانشگاه اسرائیلی اهدا کردند. این خانواده بازماندگان هولوکاست هستند.

این بزرگترین هدیه ای هستش که یک دانشگاه در اسرائیل دریافت کرده و از ان برای تحقیق و پژوهش در مسائل محیط زیستی استفاده خواهد شد.

اگر رژیم ایران, ایرانیان خارج را زندان و شکنجه نمیکرد, و برای هموطنان بهائی ما تبعیضات وحشتناک قائل نمیشد , ما هم از دل و جون کمک میکردیم, از هر نقطه جهان, و از هر دین و قومیتی.