دلایل پیدا و پنهان اردوغان برای بهبود روابط ترکیه با اسراییل و روسیه

5 Jul
شرکت دیشبم در میزگرد برنامه  افق نو در مورد بهبود روابط بین اسرائیل و ترکیه و عواقب ان برای ایران.

%d bloggers like this: