تجسم کنید اگر در زمان حکومت شاه

19 Aug

تجسم کنید اگر در زمان حکومت شاه یا در هرحکومت غیر دینی دیگر رهبران ایران به یک کشور بیگانه غیر مسلمان مثل روسیه اجازه استفاده از پایگاه های هوایی ایران را میدادند برای حمله به یک کشور مسلمان مثل سوریه. مراجع تقلید و رهبران دینی در قم زمین را با آسمان یکی میکردند . در عین حال همین پدیده در حکومت ولایت فقیه اتفاق افتاده ولی ما حتی یک صدای مخالفت از مقامات دینی ایران نمیشنویم..

پتر کبیر به آبهای جنوب ایران نرسید, ولی پوتین در راهه. اول پایگاه هوایی در همدان, بعد نیروگاه های جدید اتمی در بوشهر  ..ضمنا رهبر ایران ایت الله خامنه ای هر هفته هشدار “نفوذ” بیگانگان را میدهند..

%d bloggers like this: