تجسم کنید اگر در زمان حکومت شاه

تجسم کنید اگر در زمان حکومت شاه یا در هرحکومت غیر دینی دیگر رهبران ایران به یک کشور بیگانه غیر مسلمان مثل روسیه اجازه استفاده از پایگاه های هوایی ایران را میدادند برای حمله به یک کشور مسلمان مثل سوریه. مراجع تقلید و رهبران دینی در قم زمین را با آسمان یکی میکردند . در عین حال همین پدیده در حکومت ولایت فقیه اتفاق افتاده ولی ما حتی یک صدای مخالفت از مقامات دینی ایران نمیشنویم..

پتر کبیر به آبهای جنوب ایران نرسید, ولی پوتین در راهه. اول پایگاه هوایی در همدان, بعد نیروگاه های جدید اتمی در بوشهر  ..ضمنا رهبر ایران ایت الله خامنه ای هر هفته هشدار “نفوذ” بیگانگان را میدهند..