​مصاحبه: نتانیاهو به دنبال بحران جدید علیه برجام بخاطر مشکلاتش در اسرائیل

در مصاحبه امشبم با صدای امریکا در مورد احتیاج نتانیاهو برای به وجود آوردن بحران جدید علیه برجام و نقطه احتمالی اختلاف بین نتانیاهو و ترامپ در مورد سوریه اظهار نظر کردم.