استقلال, آزادی, جمهوری اسلامی

29 Dec

بعضی از شهروندان حکومتی که برای مردم سوریه, لبنان, عراق, یمن و فلسطین میخواهد عدالت بیاورد…

%d bloggers like this: