آقای اسد: کدام خلیج؟

همسایه عرب عزیز و محترم: جمال عبدل ناصر مرد و اون واژه مسخره و قلابی خلیج ع-ر-ب-ی را با خودش برد تو گور.
شاخص یکی از نتایج سرمایه گزاری چند میلیارد دلاری جمهوری اسلامی در دنیای عرب از ۳۸ سال پیش تا امروز. حالا بازهم میلیارد میلیارد خرج کنید و بگید بخاطر منافع ملی. من میخوام یک بار بشنوم که همین بشر الاسد که میلیارد ها دلاراز ایران گرفته بگه خلیج فارس.