عواقب جالب شستشوی مغزی کودکان ایران

14 May
خبرگزار صدا و سیما در روز قدس از دو بچه پرسید: پیامت برای بچه های فلسطین چیه؟ جوابشون جالبه 😉
 
%d bloggers like this: