عواقب جالب شستشوی مغزی کودکان ایران

خبرگزار صدا و سیما در روز قدس از دو بچه پرسید: پیامت برای بچه های فلسطین چیه؟ جوابشون جالبه 😉