مصاحبه با بی بی سی فارسی: انگیزه های عربستان و اسرائیل برای بهبود روابط

در مصاحبه دیشبم در مورد انگیزه های اسرائیل بعلاوه سیاستهای جموری اسلامی که منجر به بهبود روابط بین اسرائیل و عربستان شدند صحبت کردم.
امیدوارم که براتون جالب باشه.