دلایل و عواقب تصمیم ترامپ در مورد اورشلیم

دوستان در برنامه صفحه ۲ بی بی سی فارسی در مورد تصمیم اخیر ترامپ راجع به رسمیت شناخته شدن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل شرکت کردم.