بنازم به این مجلس دلسوز

چهار روز پیش زلزله در تهران شد, مردم به شدت ترسیدند, به خیابان مملو از هوای کثیف و آلوده پناه آوردند, صف طولانی در پمپ بنزین کشیدند, ترافیک در وسط شب به وجود آوردند, صد هزار تا دعا کردند و صلوات فرستادند, بعضی ها در پارک ها یا در ورزشگاه آزادی خوابیدند و روز بعدی آقای شهردار تهران با سه ساعت تاخیر بر جلسه ستاد بحران حاضر شد.
در عین حال نمایندگان هوشیار مجلس شورای اسلامی , امروز با ابراز همدردی با مردم تهران و آمادگی برای روز مبادا زلزله در تهران: