مئیر جاودانفر: دلایل تیره شدن روابط اسرائیل و لهستان

در مصاحبه اخیرم با بی بی سی فارسی در مورد روابط لهستان و اسرائیل که بر سر تصویب یک لایحه جنجالی مرتبط با هولوکاست تیره شده صحبت کردم.