مصاحبه با بی بی سی فارسی در مورد توصیه پلیس اسرائیل برای محاکمه نتانیاهو

مصاحبه دیروزم …امیدوارم که براتون جالب و مفید باشه…