مصاحبه با بی بی سی فارسی: دلایل اذعان اسرائیل به حمله علیه تاسیسات اتمی سوریه

در این مصاحبه در مورد عواقب احتمالی این اقدام هم صحبت کردم