عملیات اخیر موساد در ایران: نشان دهنده بیفایده بودن برجام؟

17 Jul
دیروز با آقای نوید توبیان, رئیس  بخش فارسی بنگاه رادیو تلویزیون اسرائیل گفتگو داشتم در مورد برجام , و آیا اینکه عملیات اخیر موساد در ایران و اسنادی که فاش کرد ثابت کردند که برجام توافقی بی فایده بود.
امیدوارم که براتون جالب باشه.
%d bloggers like this: