نتانیاهو در پیروزی حزب خود در انتخابات دچار تردید شده

نظر سنجی های اخیر در اسرائیل حاکی از ان هستند که حزب “ماخانه تسییونی” (اردوگاه صهیونیستی) که رقیب اصلی حزب لیکود در انتخابات است از این حزب ۳ کرسی جلوتر است. Benjamin_Netanyahu_portrait
در عین حال خود آقای نتانیاهو اخیرا احساس نگرانی در مورد شانس پیروزی حزب لیکود در انتخابات کرده.
در مصاحبه اخیرم با بخش فارسی رادیو فرانسه در مورد کاهش محبوبیت نتانیاهو بین رای دهندگان اسرائیلی و شانس پیروزی او صحبت کردم.
به فایل صوتی این مصاحبه در صفحه مقاله میتونید گوش بدید.

Stop the #Israel election polls, we have a winner?!

Millions of shekels will be spent by different political parties and media organizations in Israel on polls regarding the outcome of the next Israeli elections, scheduled to take place on
March 17th.

One of the key questions for all pollsters will be: who will be the next Prime Minister of Israel? Will it be Netanyahu, again?

The cafeteria at Tel Aviv’s hospital had a better idea: they put two tip jars for their customers. The one on the right says “Bibi” meaning Netanyahu, the one on the left says “just not Bibi”. The photo was taken by Al Monitor’s Ben Caspit and uploaded on his twitter account. It was taken two days ago on Tuesday 6th of January.

You can see who the winner is. Lets hope the Israeli electorate changes his/her mind on election day.

Until then lets hope someone turns up with a huge change jar to give us a bit of hope.