پیام دولت اسرائیل به ایران با حمله به سوریه

مئیر جاودانفر- اسرائیل با حمله اخیر خود به احتمال زیاد قصد ارسال این پیام را به بشار اسد دارد: “شاید اوباما پایبند به خط قرمز خود نباشد، ولی ما هستیم.”
بقیه مقاله را اینجا بخوانید