مصاحبه: عواقب سفر وزیر امور خارجه مصر به اسرائیل

امروز صبح با رادیو بی بی سی فارسی در مورد سفر مهم وزیر امور خارجه مصر به اسرائیل و عواقب ان به خصوص در مورد روند صلح بین اسرائیل و فلسطین گفتگو کردم.
امیدوارم که براتون جالب و مفید باشه.