Tag Archives: فارس نیوز

خبرنگار فارس نیوز و تهدید ویرانگری شهر حیفا

16 Oct
در کجای دنیا میشه دید که یک خبرنگار شهروندان شهر دیگری را تهدید به نابودی کند.
در جمهوری اسلامی ایران, درخبرگزاری فارس.
محمد شلتوکی: حیفا را رها کن, فکری به حال تحصیلات خودت کن. اگر حیفا را “ویران” کنی, دهها هزار مسلمان اون شهر را خواهی کشت.
خوب البته شما آقایون در کشتار صد ها هزار مسلمان در سوریه ابا نکردید, حالا چه برسه به حیفا.