شرکت در برنامه صفحه دو: سیاست منطقه‌ای دولت روحانی

دیروز در برنامه صفحه ۲ بی بی  شرکت کردم و همراه با آقایون علیپور و رمضانپور در مورد سیاست های دولت آقای روحانی و عواقب اظهارات اخیر شیخ حسن نصر الله و سردار سلیمانی تبادل نظر کردیم.
از بابت اینکه سریع صحبت کردم پوزش میطلبم. برای جواب به هر سوالی یک دقیقه بیشتر نداشتیم چون طول مدت برنامه زیاد نبود.
امیدوارم که براتون مفید باشه.
ارادتمند
مئیر