پذیرش طرح فلسطینی در سازمان ملل محافظه کاران اسرائیلی را تقویت خواهد کرد

در مصاحبه اخیرم با بخش فارسی رادیو فرانسه در مورد طرح جدید فلسطینی ها در سازمان ملل و تقویت راست گرایان اسرائیلی از عواقب این طرح گفتگو کردم.
میتوانید اینجا محتوای گفتگو را بخوانید یا گوش بدهید.

مصاحبه: دلایل و عواقب تعلیق شرکت اسرائیل در مذاکرات صلح

​کمی بعد از  تشکیل دولت همبستگی  بین گروه  فتح به رهبری محمود عباس ​و گروه  فلسطینی حماس, دولت اسرائیل تصمیم گرفت که شرکت خود را درمذاکرات صلح تعلیق دهد .
در مصاحبه دیشبم در مورد دلایل و عواقب تصمیم اخیر اسرائیل با رادیو بی بی سی فارسی گفتگویی داشتم.

امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره