نتانیاهو و روحانی

در برنامه صفحه ٢ بی بی سی فارسی امروز شرکت کردم و همراه با آقای اکبر گنجی راجع به دیدگاه و اظهارات نتانیاهو به رئیس جمهور جدید ایران و عواقب پیروزی روحانی برای دولت اسرائیل صحبت کردم. امیدوارم که مورد پسند شما قرار بگیره